Historiek

Wat als je lichaam niet meer mee wil? Ik was zesentwintig, had net mijn tweede openhartoperatie achter de rug. Twee maanden ervoor kreeg ik nog een andere diagnose: de reumatologische auto-immuunziekte Bechterhew (Spondylitis Ankylosans). Die vraag hing dus dreigend boven mijn hoofd. Het antwoord dat ik gaf? Muziekrevalidatie. En dat bleek niet alleen voor míjn gezondheid een groot succes.

Het was een angstige tijd, de periode na die heftige operatie. Muziek heeft me er letterlijk “doorgetrokken”. Er naar luisteren, maakte me rustiger, gaf me hoop en moed. En toen ik oefeningen moest doen om lichamelijk sterker te worden, besloot ik percussie-instrumenten te gebruiken. Ik sprak met mijn therapeuten en integreerde muziek in het totaalpakket van mijn revalidatieproces. Na verloop van tijd zat ik letterlijk beter in mijn vel: ik durfde steeds meer op mijn lichaam te vertrouwen en kreeg ook weer vertrouwen in mijn eigen kunnen.  Dit wilde ik ook anderen laten ervaren! ArtMuze vzw werd geboren! 

Tijdens mijn zoektocht in België naar muziekrevalidatie, kwam ik tot de vaststelling dat dit hier nog niet bestond. Dat verbaasde me heel erg. Muziek wordt hier zeker en vast al eens gebruikt in België, voornamelijk bij beleving, in verwerkingsprocessen, in de psychomotoriek. Maar het echt integreren in het totaalpakket van de revalidatie, dat gebeurt nog niet.  In Duitsland, Nederland, Finland en in Amerika heeft muziek een veel prominentere plaats in de therapieën.

Ik kwam in contact met de Nederlandse pionier Madeleen de Bruyn van Revalidatie Friesland. R Friesland heeft namelijk reeds 40 jaar ervaring in het gebruik van muziek in de therapie. Revalidatie Friesland werkt zowel vanuit de psychosociale als gedragsmatige en motorische invalshoeken met muziek. Madeleen de Bruyn schreef er vele boeken en artikelen over. Vanaf de jaren 90 werd Speech Music Therapy ontwikkeld. Dit is slechts een van de werkvormen waar muziek in de revalidatie wordt opgenomen.

Piet Koek, muziektherapeut in Revalidatie Friesland verwoordt het zo:
“Ik denk dat het geheim van muziektherapie bij Revalidatie Friesland er vooral in zit dat we geïntegreerd proberen te werken, met oog voor allerlei aspecten van muziek, vanuit een ‘holistische’ mensvisie: mensen hebben cognitieve, emotionele, fysieke, sociale, spirituele, kunstzinnige kanten en die worden allemaal getroffen bij letsel en ziekte, en zijn daarom ook helemaal onderwerp in herstel- en acceptatieprocessen. Het mooie van muziek is dat het bij al die processen een rol kan spelen.”

Laat dat nu precies zijn wat ik voelde en beleefde, toen ik zelf de kracht van de muziek gebruikte in mijn revalidatieprocessen!

ArtMuze is in november 2016 reeds met een delegatie naar Friesland geweest en heeft ginds twee dagen mogen "meedraaien". Wat een heftige en inspirerende ervaring was dat! Het vuur was nog meer aangewakkerd en de goesting om aan de slag te gaan werd tomeloos!

De grote uitdaging ondertussen: hoe krijgen we dit in België van de grond terwijl niemand het kent, en niemand ons kent?


Om ervaring, expertise, naamsbekendheid en geloofwaardigheid op te bouwen, startte ArtMuze eerst met workshops voor kinderen en volwassenen zonder en met beperking. Die vonden plaats bij ArtMuze zelf, maar ook in culturele centra, in scholen, in revalidatiecentra. Daarnaast organiseerden we enkele zomers muziekkampen voor kinderen telkens rond een maatschappelijk relevant thema. Opvallend: heel veel kinderen met een beperking vonden de weg naar onze kampen, ook al waren die kampen niet specifiek naar kinderen met een beperking gericht. Dat werden steeds hele mooie, inclusieve ervaringen: kinderen met en zonder beperking die samen een week creatief doorbrachten en op het einde van het kamp een prachtig toonmoment neerzetten. Muziek doet wat met een mens, zoveel is duidelijk.

Tenslotte organiseerden we ook teambuildings. Om centen te kunnen verzamelen om school- en revalidatieprojecten te kunnen financieren. En om netwerken uit te bouwen.

Ondertussen verdiepten wij ons via opleidingen, lectuur en ervaringsuitwisselingen met onze buitenlandse en binnenlandse collega’s verder in de muziekrevalidatie.

Stilaan werd ArtMuze een vaste waarde en vonden mensen heel spontaan de weg naar ons. De tijd was gekomen om datgene te doen waar ArtMuze voor staat: muziekrevalidatie, sterker worden in je eigen ritme!
Al de workshops en teambuilding zijn afgebouwd en laten we over aan collega-organisaties.
ArtMuze leert België de kracht van de muziek kennen en geeft kinderen de kans om sterker te worden in hun eigen ritme!naar boven )