logo-transparant-header

SWIJER staat voor Sterker Worden IJEigen Ritme

“Het is niet wat het is, ’t is wat je er mee doet,”  zingt Bart Peeters en gelijk heeft hij!


Of je nu zoals ik een hartafwijking en/of een auto-immuunziekte hebt, of je nu geboren bent met een ontwikkelingsstoornis of je hebt een eenzijdige verlamming, hypotonie, spasticiteit, of je nu ‘gevangen’ zit in je hoofd of in je lichaam, of in allebei: extra uitdagingen doen wat met een mens. Met een mens in zijn geheel. 

Een mens is meer dan een mechanisch wezen. Het is een complex stukje moeder natuur dat bestaat uit cognitieve, emotionele, fysieke, sociale, spirituele, intelligente en kunstzinnige aspecten. Bij aangeboren en niet aangeboren letsels wordt elk van die aspecten getroffen. En dan maakt de mens ook nog eens deel uit van de structuur die hem omringt: familie, vrienden, kennissen, school, werk,…Ook daar heeft je letsel een immense invloed op. Dat is zo voor grote mensen, en dat is zo voor kinderen, groot en klein, er staat geen leeftijd op. 

Jaren heb ik geprobeerd om mij aan te passen aan mijn uitdagingen, aan mijn omgeving, om toch maar zo weinig mogelijk op te vallen. Ik wilde niet anders zijn en ik wilde voluit kunnen deelnemen. Dat lukte niet en dat stuitte op heel veel verdriet en boosheid. Muziek heeft mij geleerd dat dat niet nodig is. Muziek heeft mij geleerd om te zijn wie ik ben, mijn eigen, unieke prachtige zelve. Iedereen is uniek, of je nu een extra uitdaging hebt of niet. Iedereen is anders. En gelukkig maar. 

DE B-B-B-FORMULE
VOOR REGULIER EN BIJZONDER ONDERWIJS


Wegens overdonderend succes van onze voormalige workshops en de niet aflatende vraag van veel scholen, biedt ArtMuze vzw nog
1 formule aan voor scholen in het regulier en bijzonder (zowel lager als middelbaar) onderwijs :
De B-B-B-formule!  Borst-buik-billen? Ja die heb je ook nodig maar om muziek te maken. B-B-B staat voor Bodydrum (lichaamspercussie), Beatbox (of vocale percussie: drummen met je met je mond en met je stem) en Boomwhackers. Boomwhackers zijn gekleurde buizen in de toonladder van do waar je ritmisch en melodisch mee aan de slag kan.
Via muzikale spelletjes leren we de basis van ritme, melodie en harmonie. Tegelijk worden ook heel wat andere vaardigheden gestimuleerd: coördinatie (links-rechts, oog-hand-voet), grove motoriek, fijne motoriek en taal enerzijds en socio-emotionele vaardigheden anderzijds (je beurt afwachten, leren overleggen, functioneren in groep, samenwerken,…). Aan het einde van de sessie maken we zelfs ons eigen nummer!

En…terwijl jij met de klas Sterker Wordt In Je Eigen Ritme door te bodydrummen, te beatboxen en te boomwhackeren, steun jij kinderen en jongeren met een uitdaging die bij ons komen SWIJEREN om Sterker te Worden In Hun Eigen Ritme. Over een win-win situatie gesproken!

En dat is wat muziek maken met je doet: je ontdekt waar je goed in bent, daar word je nog sterker in, daardoor gaan ook de dingen die moeilijker gaan veel beter en bovendien vind je zelf een oplossing.  Wat jou dan weer een goed gevoel geeft : je zelfwaarde krijgt een boost, je zelfvertrouwen groeit: jij mag zijn wie je bent en je mag er zijn, in al jouw prachtig unieke zelve! Muziek werkt in op alle aspecten van wie je bent, wat je kan en wat moeilijker gaat. Muziek maakt je sterker in je eigen ritme. Zoals Bart Peeters zingt: “Het is niet wat het is ’t is wat je er mee doet!’

Hoe gaan we te werk?

Een reeks SWIJER duurt 12 weken waarin wij intensief op muzikaal pad gaan met jou.

Je kan kiezen tussen drie formules:

 • SWIJER ViP
 • SWIJER 1 op 1
 • SWIJER extra
 1. Intakegesprek:
   intake gesprek met het kind (indien het zich moeilijk kan uitdrukken wordt in de sessie  met muzikale spelletjes gepeild wat er leeft in hem), met de ouders, indien nodig en mogelijk brusjes. Ook de zorgkrachten die hem omringen kunnen een korte schets van het kind meegeven zonder daarbij de privacy te schenden of dieper in te gaan in hun therapie. Ons gaat het er om te weten hoe zij het jongetje/meisje zien en niet zozeer de therapeutische context.

 2. vijf individuele sessies (van 30 à 40 min):  1 op 1 met de muziekcoach
  zes groepssessies waarvan 1 open sessie met overdracht van het eindverslag geschreven door ArtMuze: daarin staat hoe wij het jongetje/meisje hebben ervaren op zijn muzikaal pad. Dat verslag kan - indien gewenst- ook dienen voor begeleiding in andere contexten buiten ArtMuze. In de laatste sessie krijgt onze artiest ook een diploma. 
  De groepssessie is een muzieksessie met een groepje van max. 4 kinderen en wordt begeleid door én de muziekcoach én de kinesitherapeut.
 1. Intakegesprek
  Er is een diepgaand intake gesprek met jou en met je omgeving, zodat wij een goed beeld van jou kunnen krijgen. In de eerste plaats beginnen we met jou: wie ben je, wat zijn je hobby’s, wat doe je graag, wat doe je niet graag, heb je de indruk dat je door je extra uitdaging moeilijkheden ondervindt en wat zijn die dan, wat zou je graag doen, wat zou je graag kunnen, hou je van muziek en zo ja wat vind je cool? Als jij dat zelf niet zo goed of helemaal niet kan verwoorden, dan vragen we dat even aan jouw ouders en broers en zussen. Tijdens de sessies heb ook jij de mogelijkheid om met muziekinstrumenten duidelijk te maken wat er in jou leeft. Op het einde kan je er zelfs met ons een eigen nummer mee maken! Heb je zin om muziek te maken met mama, papa, de broers of de zussen? Dat kan ook, dan spreken we dat met hen af hoe, wanneer en hoe vaak.
  Dan gaan we even babbelen met je mama en/of papa: hoe zien ze jou? Wat maakt hen blij? Wat maakt hen verdrietig? Waar worstelen ze mee? Wat doen jouw extra uitdagingen met hen? Hetzelfde vragen we aan je broers of zussen. Tenslotte spreken we ook met de zorgkrachten die jou omringen: therapeuten, leerkracht(en), zorgleerkrachten. Deze laatsten kunnen eventueel een kort rapportje meegeven, in alle discretie zonder het beroepsgeheim in het gedrang te brengen.
  Opgelet: Het gesprek met de brusjes en met de zorgkrachten (of het korte verslag) gebeurt ENKEL met de goedkeuring van jouw mama en papa.
  Op basis van dit intakegesprek, stellen wij een beginverslag op. Om te komen tot een soort van “voor en na” zeg maar.

 2. Individueel afgesteld exclusief traject (IAET)
  We gaan intensief op muzikaal pad met jou. Op basis van ons beginverslag, stellen we een programma op dat volledig en enkel en alleen op jou is afgestemd.
  11 individuele sessies 1 op 1 met de muziekcoach.
  Afhankelijk van jouw noden, kan er dus beslist worden of je kiest voor deze individuele formule.

 3. Open sessie
  Laatste sessie is een open sessie met overdracht van eindverslag en diploma.

 1. Intakegesprek
  We beginnen met een diepgaand intake gesprek met jou en met je omgeving, zodat wij een goed beeld van jou kunnen krijgen. In de eerste plaats beginnen we met jou: wie ben je, wat zijn je hobby’s, wat doe je graag, wat doe je niet graag, heb je de indruk dat je door je extra uitdaging moeilijkheden ondervindt en wat zijn die dan, wat zou je graag doen, wat zou je graag kunnen, hou je van muziek en zo ja wat vind je cool? Als jij dat zelf niet zo goed of helemaal niet kan verwoorden, dan vragen we dat even aan jouw ouders en broers en zussen. Tijdens de sessies heb ook jij de mogelijkheid om met muziekinstrumenten duidelijk te maken wat er in jou leeft. Op het einde kan je er zelfs met ons een eigen nummer mee maken! Heb je zin om muziek te maken met mama, papa, de broers of de zussen? Dat kan ook, dan spreken we dat met hen af hoe, wanneer en hoe vaak.
  Dan gaan we even babbelen met je mama en/of papa: hoe zien ze jou? Wat maakt hen blij? Wat maakt hen verdrietig? Waar worstelen ze mee? Wat doen jouw extra uitdagingen met hen? Hetzelfde vragen we aan je broers of zussen. Tenslotte spreken we ook met de zorgkrachten die jou omringen: therapeuten, leerkracht(en), zorgleerkrachten. Deze laatsten kunnen eventueel een kort rapportje meegeven, in alle discretie zonder het beroepsgeheim in het gedrang te brengen.
  Opgelet: Het gesprek met de brusjes en met de zorgkrachten (of het korte verslag) gebeurt ENKEL met de goedkeuring van jouw mama en papa.
  Op basis van dit intakegesprek, stellen wij een beginverslag op. Om te komen tot een soort van “voor en na” zeg maar.

 2. Individueel afgesteld exclusief traject (IAET)
  We gaan  intensief op muzikaal pad met jou. Op basis van ons beginverslag, stellen we een programma op dat volledig en enkel en alleen op jou is afgestemd.  
  11 individuele sessies waarvan 
  -> vijf 1 op 1 met de muziekcoach
  -> zes 2 op 1 : met de muziekcoach én de kinesitherapeute
 1. Open sessie
  Laatste sessie is een open sessie met overdracht van eindverslag en diploma.

Je kan deze SWIJER-reeks uiteraard ook verlengen en zelfs zoveel je wil.
Elke volgende reeks duurt dan 11 weken. Je eindverslag dient dan als beginverslag voor de volgende sessie. 

 

Welke vaardigheden worden bij jou gestimuleerd (zonder dat jij dat zo ervaart)?

Of je nu alleen speelt of in groep, de volgende vaardigheden worden met onze methode gestimuleerd:

 • cognitieve vaardigheden
 • coördinatie: links-rechts, oog-hand-voet, unilateraal-bilateraal
 • schoolvaardigheden als taal, rekenen, lezen
 • kleine motoriek, grove motoriek
 • ruimtelijk inzicht: we spelen met begrippen als voor, na, achter, voor, opzij
 • dieptezicht
 • probleemoplossend vermogen
 • creativiteit
 
In de groepssessies leer je door muziek te spelen:
 • functioneren in groep
 • samenwerken
 • overleggen
 • je beurt afwachten

Kortom je socio-emotionele vaardigheden versterken.

Hoe ervaar JIJ het resultaat?

 • Je wordt ZELFREDZAAM: je komt zelf op oplossingen voor dingen die wat moeilijk gaan of helemaal niet gaan in je dagelijkse Leven. Je kan op jouw eigen unieke manier COMPENSEREN – zo noemen we dat met een moeilijk woord. En als het echt niet lukt, kan je aan je omgeving duidelijk maken hoe zij jou met iets kunnen helpen, alweer op jouw eigen unieke manier. Hulp vragen is ok, iedereen heeft wel eens een handje hulp nodig of je nu een extra uitdaging hebt of niet. 

 • Je ZELFWAARDE stijgt: jij bent wie je bent in al je mooie unieke aspecten. Dat ga je ook zo aanvoelen. Je voelt je lekker in je vel, jij mag er zijn, jij HOORT ER BIJ! Je durft je open te stellen, je durft je te uiten, je durft er te ZIJN, op jouw eigen mooie unieke manier. 

 • Dit alles geeft jou enorm veel ZELFVERTROUWEN. Je gelooft in jezelf en in je kunnen, waardoor je nog Sterker zal Worden, In Jouw Eigen Ritme! Je straalt en dat heeft dan ook weer een positieve invloed op jezelf en op je omgeving. 

Instrumenten

Welke instrumenten gebruiken we?
Een breed scala aan grote en kleine percussie-instrumenten wordt ingezet:
–  djembés
– Afrikaans drumstel
– klassiek drumstel
– bongo’s
– cajonga’s
– darbuka
– recyclagetrommels
– handtrommels
– tamboerijnen, triangels, claves, shakers, orf-instrumentjes,…

Daarnaast gebruiken we:
– klankschalen
– de gong
– de oceandrum
– de ergonomische regenbuis
– boomwhackers: boomwadde? Dat zijn gekleurde buizen in de toonladder van do waar je ritmisch en melodisch mee aan de slag kan.

Notenleer? Niet nodig, intuïtie en gevoel zijn de sleutels tot een super mooi en harmonieus resultaat;
–  gitaar
– duimpiano of kalimba
– piano
– ons eigen lichaam (body drum)
– beatbox
– onze stem

Instrumentenhuur

Als je graag thuis wil muziek wil spelen, kan je altijd een muziekinstrument of een bepaalde set muziekinstrumenten bij ons huren. 


Wil jij dat ook voelen? Wil jij dat ook kunnen? Haal snel je mama of papa en laat ze even met je mee lezen. 

 

Sterker worden in je eigen ritme

ArtMuze gebruikt muziek als therapie bij revalidatie van kinderen. Het is niet de zoveelste oefensessie waarin je weer moet oefenen en revalideren. Je maakt muziek! En daardoor wordt alles wat je leert bij jouw therapeuten nog sterker gemaakt. 

ArtMuze 2019 © All Rights Reserved. Design by Digital Cordon Bleu